Testy HPV / Cytologia LBC – Cieszyn, Żory

Moje usługi w zakresie testów HPV oraz Cytologii LBC

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest HPV?

HPV to ludzki wirus brodawczaka. Wykazuje powinowactwo do komórek skóry okolic odbytu i narządów rozrodczych, jamy ustnej, gardła i krtani oraz układu pokarmowego i moczowego. Jest przyczyną różnych zmian rozrostowych komórek nabłonka: od brodawek i kłykcin, poprzez zmiany śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy czy sromu, do zmian inwazyjnych np. raka szyjki macicy, sromu, prącia, pochwy i odbytu.

Czy infekcja HPV wywołuje raka szyjki macicy?

Zależność przyczynowa pomiędzy HPV a rakiem szyjki macicy została udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Wprzypadkach raka szyjki macicy obecność DNA HPV została wykazana w 99,7%.

Dotychczas poznano 200 typów wirusa HPV , z czego 60 atakujących nabłonek szyjki macicy. 30 z nich jest związanych ze zmianami nabłonka, prowadzącymi do rozwoju raka szyjki macicy.

Które wirusy są najbardziej niebezpieczne?

Najczęściej do rozwoju nowotworu prowadzi typ 16 i 18 wirusa HPV. Mają one najwyższy potencjał onkogenny. Oprócz tych typów wyoki potencjał onkogenny posiadają również typy: 31, 33, 45. Łącznie typy 16, 18, 31, 33, 45 odpowiadają za 95% raków szyki macicy.

Czy każda infekcja HPV jest groźna i prowadzi do raka szyjki macicy?

Zakażenie HPV jest infekcją przenoszoną drogą płciową. W ciągu swojego życia ponad 80% aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn ma kontakt z wirusem. Jednak większość zakażeń HPV ulega samoistnemu wyleczeniu. Długotrwałe utrzymywanie sie zakażenia ( powyżej 24 miesiące ), zwykle związane z wirusami o dużymi potencjale onkogennym, jest głównym czynnikiem predysponującym do rozwoju raka szyjki macicy.

Jakie testy na HPV można wykonać i kiedy?

Zazwyczaj testy na HPV mają swoją wartość przy nieprawidłowych wynikach badań cytologicznych. Raczej nie zaleca się ich wykonywania u osób młodych tzn poniżej 25 r.ż, kiedy przypada szczyt zachorowań na wirusa, bo większość tych infekcji ulega samowyleczeniu. Testy na HPV są pomocne u kobiet powyżej 30r.ż., zwłaszcza przy nieprawidłowych wynikach badań cytologicznych, jak ASCUS, czy LSIL.

Moja oferta testów HPV wyróżnia badania:

Test DNA HPV 16,18 / nie 16,18

Co ocenia test ?

Nosicielstwo HPV, jeśli wynik jest dodatni test oznacza genotyp 16/18 lub nie 16/18, jest to o tyle istotne, bo typy 16/18 są najbardzej rakotwórcze jeśli typ wirusa jest oznaczony jako „nie 16/18” można wykonać dodatkowe genotypowanie: DNA HPV HR 12 TYPÓW wysokoonkogennych: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Test DNA HPV HR 18 TYPÓW nisko i wysokoonkogennych: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44

Co ocenia test ?

Nosicielstwo HPV, jeśli wynik jest dodatni test od razu genotypuje wirus do konkretnego typu.

Cytologia LBC

Cienkowarstwowa cytologia na podłożu płynnym (ang. Liquid Base Cytology – LBC) to nowa technologia wykonywania standardowych, przesiewowych badań cytologicznych. W Europie zachodniej, USA i GB technika LBC systematycznie wypiera cytologię konwencjonalną. Również w Polsce, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje LBC jako metodę zalecaną w przesiewowych badaniach w kierunku raka szyjki macicy.

Cytologia cienkowarstwowa została wynaleziona jako rozwiązanie problemów będących pochodną metodologii tradycyjnych wymazów cytologicznych. Chodzi tu zwłaszcza o przypadki, w których materiał nie był równomiernie rozprowadzany na szkiełku, lub duża część komórek nie została przeniesiona na szkiełko lub wprost zniszczona. W odróżnieniu od klasycznej cytologii, w metodzie LBC wymaz z szyjki macicy pobierany jest na specjalne podłoże płynne, które podlega dalszej obróbce laboratoryjnej w pracowni cytologicznej. Badania kliniczne potwierdziły, że cytologia cienkowarstwowa, poprzez eliminowanie wyżej wymienionych problemów, jest znacznie czulsza i dokładniejsza niż cytologia konwencjonalna. W latach 1997 – 2003 przeprowadzono 14 programów w których przebadano ponad 600 000 kobiet. Wyniki badań dowodzą wzrostu wykrywalności stanów przedrakowych przy użyciu LBC względem tradycyjnej cytologii szkiełkowej.

Technika badania jest identyczna, jednak rozmaz nie jest pobierany na szkiełko a zanurzony wraz ze szczoteczką w specjalnym roztworze. Taka metoda pozwala na bardziej dokładną ocenę komórek szyjkowych oraz , w razie potrzeby, dorobienie do badania testu na HPV, czy obecność Chlamydia Trachomatis.

Specjalista ginekolog położnik

Ginekologia | Badania prenatalne | Prowadzenie ciąży

Testy HPV / Cytologia LBC – Cieszyn, Żory

Wcześnie wykryty rak szyjki macicy jest w 100% uleczalny. Standardowa cytologia szkiełkowa oraz nowoczesna cytologia LBC jest dostępna w gabinecie. Pobierz cytologię i skonsultuj dalsze postępowanie w razie nieprawidłowych wyników.