O mnie

Witam serdecznie na mojej stronie.

Zapraszam do zapoznania się z przebiegiem mojej kariery zawodowej.

Wykształcenie

Studia medyczne ukończyłem w 2005r. na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizację z zakresu Położnictwa i Ginekologii rozpocząłem w 2007r. w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Współpraca z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu zaowocowała kilkoma publikacjami naukowymi w fachowej literaturze krajowej oraz opracowaniem i obroną w 2012r. pracy doktorskiej pt. „Flora bakteryjna pochwy kobiet ciężarnych a ryzyko porodu przedwczesnego”.

Doświadczenie i certyfikaty

Wiele godzin przepracowanych na oddziałach Patologii Ciąży i Trakcie Porodowym Szpitala Wojewódzkiego w Jastrzębiu- Zdroju (ośrodek II stopnia referencyjności), Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (ośrodek III stopnia referencyności) oraz Szpitala Śląskiego w Cieszynie (ośrodek I stopnia referencyjności) pozwoliło mi na zdobycie cennego doświadczenia klinicznego w postępowaniu z kobietą ciężarną.

Moją zawodową pasją jest ciąża i rozwój płodu w łonie matki. Dlatego, aby móc zapewnić lepszą opiekę kobietom ciężarnym zająłem się ultrasonografią i diagnostyką prenatalną. Celem nabycia i doskonalenia umiejętności w wykonywaniu badań USG odbyłem wiele kursów i staży krajowych oraz zagranicznych. Między innymi 2-krotny staż w Department of Obstetrics and Gynaecology Harris Birghtright Research Centre for Fetal Medicine King’s College Hospital Londyn, wiodącym ośrodku diagnostyki prenatalnej w Wielkiej Brytanii prowadzonym przez Prof. Kyprosa Nicolaidesa.

Jestem członkiem sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Fetal Medicine Foundation (Fundacji Medycyny Płodu) z Londynu. Posiadam wszystkie certyfikaty dotyczące diagnostyki płodu w pierwszym trymestrze ciąży wydawane przez Londyński FMF (Fetal Medicine Foudation) jak również jako jedna z 40 osób w Polsce certyfikat FMFu wykonywania badań prenatalnych II trymestru ciąży.

Posiadam również certyfikaty sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w położnictwie i ginekologii, wykonywanie badań prenatalnych oraz echokardiografii płodowej.

Jestem członkiem I.F.C.P.C. The International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy (Międzynarodowej Federacji Patologii Szyjki Macicy i Kolposkopii) oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy.

Posiadam certyfikaty umiejętności wykonywania badań kolposkopowych Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy akredytowane przez European Federation of Colposcopy (Europejską Federację Kolposkopii).

Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej oraz odbyłem szkolenie z zakresu ginekologii estetycznej pod okiem dr Krzysztofa Gojdzia.

Zajmuję się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób ginekologicznych, prowadzeniem ciąży oraz diagnostyką prenatalną.

Zapraszam również na moją stronę na Facebook’u

Ginekologia | Badania prenatalne | Prowadzenie ciąży

Moje usługi

Zapraszam Panie na wizytę

Każdą pacjentkę traktuję indywidualnie, a proces diagnostyczno-terapeutyczny opieram zawsze o najnowsze rekomendacje i wytyczne towarzystw naukowych.