Katarzyna Kniewska – Jarząbek

Witam.

Zapraszam do zapoznania się z przebiegiem mojej kariery zawodowej.

Wykształcenie i kariera zawodowa

Studia medyczne ukończyłam na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w 2010 roku. Wieloletnie doświadczenie potwierdzone uzyskaniem specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej zdobywałam pracując w Centrum Onkologii – Instytucie Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, gdzie zajmowałam się diagnostyką raka sutka oraz brałam udział w konsyliach interdyscyplinarnych, dotyczących chorych na raka piersi. Zainteresowanie tematyką raka piersi zaowocowało współautorstwem pracy naukowej, dotyczącej roli rezonansu magnetycznego w skriningu raka piersi, prezentowanej na 42 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Radiologicznego. Od 2012 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Radiologia | Diagnostyka